Version 3.5.4

Tehnologiile din diferite sectoare sunt interdependente: progresele într-un sector al tehnologiei influenţează rapid alte domenii care par neînrudite. De exemplu, dezvoltarea tehnicilor chimiei moleculare au condus la arta microminiaturizării, care a permis dezvoltarea tehnologiei calculatoarelor, dincolo de aşteptări. Revoluţia în ştiinţa calculatoarelor a făcut posibilă dezvoltarea calculatoarelor de bord pentru ghidarea rachetelor cu precizie foarte ridicată:
Zerspanung Porath
Link zur Baugruppenmontage
Dreherei in Hamburg
Home